Presentation

MUSIK har hela tiden varit ett stort intresse i mitt liv.
Från mammas pianospel och pappas fiolspel via mina egna första steg på blockflöjt och fiol hittade jag så småningom min egen klang i TRUMPETEN.
Musiken berörde mig och skapade en längtan att få dela den med andra vilket ledde till mitt yrkesval.
Med modernt klassiskt trumpetspel som grund har jag senare kommit i kontakt med och utvecklat flera sidogrenar:
Som bleckblåspedagog har jag med åren samlat mycket kunskap och erfarenhet, gett ut spelböckerna "Trumpeten och Jag" och utvecklat undervisningsmetoder med välklingande resultat.

Historik

Min nuvarande verksamhet

1998 - Metodiklärare i bleckblås vid KMH, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
2000 - Bleckblåspedagog vid Nacka musikskola
2001 - Dirigent för Svenska Järnvägars Musikkår i Stockholm
1972 - Frilansmusiker och artist. Se - Historik