Forntida klanger

 Intrada  
 Förfäderna talar 
 Bronze age rag 

Bergsjö kyrka 22/6 2003 Tinnerö eklandskap
Linköping 25/6 2003
Bergsjö kyrka
Tinnerö ekskog
Tinnerö ekskog

Artikel om konserten i Bergsjö

Folkmusik

 Lurlåt efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg 
 Två Norska lurlåtar 

Gammal och modern kommunikation
Älvåsen, Hassela 18/8 2002
Friluftsgudstjänst på Huvudskär,
Stockholms skärgård, 6/7 2003
Näverlurar Näverlur Kohorn