Trumpetspel

Trumpeten är mitt huvudinstrument.
Jag har mångårig erfarenhet att spela :