Folkmusik

Hela skogen sjöng sa man allmänt förr. På den tiden när man fortfarande tog sina djur på sommarbete upp till fäbodarna kunde man från olika väderstreck höra kvinnors sång och rop blanda sig med lurar och horn, djurens skällor och skogens egna ljud, fåglarna, vinden och bäcken.
Det måste ha varit förunderligt att höra.
Nu har vi slutat att gå till fäbodarna och fåglarna ackompanjeras av maskinbuller.
Skogen har tystnat men instrumenten och musiken finns fortfarande kvar.
I olika former kan jag erbjuda er en glimt från den gamla fäboden.

Programförslag